Vissza a kezdőlaphoz

Imádságaink

A szentmisében elhangzó imádságok

 

Bűnbánati ima

Gyónom a mindenható Istennek és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással.
Én vétkem, én vétkem, én igen nagy vétkem.
Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz! Ámen

 

Hiszekegy (Credo)

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében.
És a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban,
aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Ámen

 

Miatyánk

Miatyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a Te neved,
jöjjön el a Te országod,
legyen meg a Te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is!
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsátsd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek!
És ne vígy' minket kísértésbe,
de szabadíts meg a gonosztól!
Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen

 

Szentáldozás utáni ima

Az Úr Jézus szent teste és vére őrizzen meg engem az örök életre!
Köszönöm Uram, hogy eljöttél hozzám a szentáldozásban.
Hiszem, hogy jelen vagy bennem az Oltáriszentségben, mint valóságos Isten és valóságos ember.
Egészen szent akaratod szerint akarok élni.
Azt szeretem Uram, amit Te szeretsz, azt akarom, amit Te akarsz, azt teszem, amit Te kívánsz.
Jézusom, maradj mindig velem! Édes Jézusom, én nagyon szeretlek Téged. Ámen

 

Záróének utáni ima

A fölséges Oltáriszentség legyen a mi oltalmazónk,
minden látható és láthatatlan ellenségeink ellen, most és halálunk óráján! Ámen